Vi driver på utvecklingen av solenergi i Västra Götaland

Sol i Väst var en regional satsning under 2013-2019 för att höja kompetensen, öka tillväxten och utveckla nya initiativ inom solenergi. Sidan innehåller fortfarande relevant information och lever därför kvar.

OM SOL I VÄST

Verktyg & stöd

Hur ser processen ut för att installera solceller i offentlig verksamhet och vad behöver man tänka på? Här går vi igenom allt från förstudie och upphandling till drift och förvaltning. Och så visar vi hur andra gjort tidigare.

Läs mer

Varför solel?

Egen el i minst 25 år, minimalt underhåll och ett projekt att följa med årstidernas växlingar. Solceller har många förtjänster och passar i de flesta sorters verksamheter. Men ändå inte riktigt alla – här går vi också igenom några av undantagen.

Läs mer

Så funkar solceller

Olika solcellsanläggningar fungerar i grunden på samma sätt. Ändå är det en extremt flexibel typ av förnybar energi som kan byggas i båda stora och små anläggningar och placeras på nästan alla tänkbara platser.

Läs mer

Om Sol i Väst

Sol i Väst handlar om att stötta utbyggnaden av solel genom utbildning och samverkan i nätverk av offentliga aktörer i Västra Götaland.

Läs mer