– För 5-6 år sedan funderade vi på att ändra vårt boende och gick då och lyssnade mycket på föredrag om smart boende, passivhus och plusenergihus. Men när man frågade om man kunde titta på ett sånt här hus var standardsvaret att ”det finns inte – men man kan bygga så”. Då blev det som en trigger, att jag ska bygga det där huset som alla snackar om men ingen gör, säger Hans-Olof Nilsson.

Under träffen med Sol i Väst berättade Hans-Olof Nilsson detaljerat för nätverksdeltagarna om arbetet med att skapa ett verkligt off-gridhus. Förutsättningarna hade han från början ganska klara: de skulle bara använda standardkomponenter från etablerade leverantörer och det skulle vara solceller med batterilager. Till en början var tanken att överskottselen skulle säljas på elnätet och att inkomsten kunde stå för driften av huset.

– Men ganska snart så insåg jag att det inte är därför jag skaffar solceller, utan för att vara självförsörjande. Klart jag ska spara elen i stället.

”Energin finns där när vi behöver den”

Porträtt Hans-Olof Nilsson
Hans-Olof Nilsson

För säsongslagring av energin krävdes dock mer än det stora batteriet i huset som klarar energiförsörjningen i fem dygn. Med fem månaders vinter räcker det inte långt. När Hans-Olof Nilsson tittade runt efter mer långvariga lagringssystem kom han fram till att det enda alternativet var vätgas och bränsleceller.

Principen är ganska enkel. Energin från solcellerna på taket leds ner i källaren där de laddar batterierna. När batterierna är fulladdade (144kWh), används energin till ett system som via elektrolys delar upp vatten i vätgas och syre.  Vätgasen lagras i tankar utanför huset. De delar av året då solen inte lyser tillräckligt mycket leds vätgas in i en bränslecell där den återförenas med syre för att avge el och värme.

– Vi driver huset och laddar våra elbilar. Energin finns där när vi behöver den. Vi kan göra allt precis som vanligt, så det är inte så att man inte kan ladda elbilen bara för att någon bakar hemma, säger Hans-Olof Nilsson.

Lönsamt i större skala

Nu satsar flera stora fastighetsägare på att bygga vätgaslagring som baseras på Hans-Olof Nilssons system – fast för flerbostadshus och offentliga lokaler. Hans-Olof Nilsson är via sitt bolag Nilsson Energy bland annat involverad i en omvandling av flerfamiljshus i Vårgårda till off grid-hus och i ett kommande nybygge av förskolor med vätgaslagring i Mariestad, där man också bygger en lokal produktionsanläggning för vätgas, med energi från solceller och en publik vätgastankstation som är off-grid.

– När det kommer upp i större skala blir det också ekonomiskt lönsamt, säger Hans-Olof Nilsson.

Spontant tänker nog många på explosionsrisker när man pratar om vätgas. Hur säkert är det att ha en vätgastank i sitt hus?

– Alla säger ”Hindenburg” och visst, det är en brandfarlig gas. Men gasol är minst lika farlig som vätgas. Den är tung, så läcker den ut lägger den sig på golvet och kan börja brinna om det uppstår en gnista. Vätgasen är lätt och lämnar läckagestället med 20 meter per sekund.

Hur tror du att framtiden ser ut för vätgas som energilagringsteknik?

– Vi har ju en bra energiförsörjning så länge vi har våra kärnkraftverk, men det gäller bara i 10–20 år till. Och sedan behöver vi ha 50 procent förnybart utöver våra 50 procent vattenkraft. Då måste vi kunna lagra det förnybara. Batterier klarar max 20 procent av behovet – resten behöver bli vätgas.