Sol i Väst har nu avslutat en grundutbildning för offentliga fastighetsägare inom vårt basnätverk. Deltagarna har nu möjlighet att fortsätta sin kompetensutveckling inom vårt avancerade nätverk och ingå i en grupp som lär sig att hantera komplexa frågeställningar inom solel och angränsande områden.

Det är spännande när vårt gemensamma arbete ger resultat. Våra deltagare bidrar till energiomställningen genom att tillföra mer solel i Sveriges elmix och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Under 2017 installerades totalt 750 kW av deltagarna i Sol i Väst vilket motsvarar 4700 m² solceller. Grattis till alla som har genomfört installationer! Vi vet att det är många projekt på gång och väntar med spänning på att se hur även de mest svårarbetade kommunerna vad gäller solel tar starka kliv mot fler installationer. Bland installationerna finns Aranäsgymnasiet i Kungsbacka, Arenan i Skövde och Solrosens äldreboende i Ulricehamn.

Samtidigt som en grupp har byggt upp sin beställarkompetens och är redo att ta sig an solcellsinstallationer, påbörjar en annan grupp fastighetsägare nu sin resa – Sol i Väst gör en gemensam satsning tillsammans med Fastighetsägarna GFR med fokus på deras medlemmar. Konceptet bygger på samma beprövade modell som har använts för basnätverket och blir det första projektet i sitt slag både för Hållbar Utveckling Väst och Fastighetsägarna.