Att bygga solcellsparker ligger i många fall i linje med kommunala mål om ökad produktion av förnybar energi och om att minska kommunens utsläpp av växthusgaser. Solcellsparken Nya Solevi i Göteborg kom till efter ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Göteborg. Bollen skickades vidare till det kommunala energibolaget Göteborg Energi. Sedan gick det snabbt.

Efter utredning hösten 2017 inledde bolaget en teknisk förstudie och började leta efter lämplig plats för en solcellspark. Ganska tidigt kikade man på Säve flygplats på Hisingen i Göteborg. Bygget av parken kunde inledas sensommaren 2018 och efter tre månader av bygge i lera och höstrusk stod den färdig. Parken består av 20 000 paneler med solceller som har en total kapacitet på 5,5 MW.

Andelsägande eller hyrlösning?

Rebecca Palmgren, Göteborg Energi
Rebecca Palmgren, Göteborg Energi

Medborgarförslaget byggde på att en del av parken skulle göras tillänglig för göteborgarna, kanske i synnerhet de utan egna tak. Så en viktig del i projektet blev att hitta en bra andelsägande- eller hyrlösning. Rebecca Palmgren, projektledare för bygget, berättar:

– Vi ville ha någonting som är inkluderande och enkelt att förstå. Man kan vara andelsägare utan att det kopplas till ens egen förbrukning, mer som en aktieägarform. Sedan kan man äga och att det kopplas till ens elanvändning, där man köper andelselen till ett fast lågt pris. Men när vi frågade våra kunder om vilken sollösning som passade dem svarade de flesta att hyra var det mest attraktiva.

Formen innebär att kunden kan teckna sig för ett abonnemang i fem år, där man abonnerar på produktionen från max 10 paneler för en fast summa varje år. Den el solcellerna producerar kvittas sedan mot kundens elkonsumtion vid varje årsskifte.

Förutsättningar för lyckade byggen

Att det gick så smidigt att bygga Nya Solevi berodde, enligt Rebecca Palmgren, till viss del på flyt och god tajming. Men hon identifierar också några förutsättningar som är bra grund för ett lyckat bygge av solcellsparker.

– Att hitta mark som inte kan användas till annat – kan man bygga hus är marken antagligen mer värdefull för det. Men till exempel gamla deponier kan passa perfekt för solcellsparker, säger hon.

Nyfikna deltagare i Sol i Väst fick chans att både kolla in solcellsparken med egna ögon och få svar på sina frågor under studiebesöket vid Nya Solevi.
Nyfikna deltagare i Sol i Väst fick chans att både kolla in solcellsparken med egna ögon och få svar på sina frågor under studiebesöket vid Nya Solevi.

Andra bra förutsättningar är goda anslutningsmöjligheter till elnätet, icke detaljplanlagt område (snabbar på processen och man slipper vänta in ändringar i detaljplanerna), att det är öppet utan något som skymmer och att området är plant eller lutande mot söder.

– Vi tittar nu också på att anlägga solcellsparker på tak. Teoretiskt skulle Göteborg Energi kunna arrendera taket på stora byggnader, som logistikbyggnader, eftersom det är ont om mark i Göteborg.

Fler solcellsparker blir det i alla fall. Göteborg Energi har som mål att bygga 10 MW till 2020 och närmast tittar man på att bygga en park i Gårdsten i nordöstra Göteborg.

Solpark Solevi i GöteborgNya Solevi i siffror
20 000 solcellspaneler
5,5 MW total kapacitet
16 mil likströmskabel i parken
5,5 km växelströmskabel

Vill du veta mer om solcellsparker och om hur kommunala energibolag kan arbeta med solcellsparker? Håll ögonen öppna efter vår kommande rapport om solcellsparker och/eller kontakta projektledarna för Sol i Väst.