Det är ingen tvekan om engagemanget när Jan Thorsson visar runt i Vårgårda Bostäders sex ombyggda miljonprogramshus på Backgårdsgatan i Vårgårda. Det lilla kommunala bostadsbolaget där Jan Thorsson är VD har bara tolv anställda men är ändå först i Sverige med att ta ett flerfamiljshus off grid – med hjälp av en energilagringslösning baserad på vätgas.

Självförsörjande flerfamiljshus

Systemets principer har vi sett tidigare, men aldrig på ett flerfamiljshus: solceller på hustaken som ger el, laddar batterier i husen och producerar vätgas för lagring. På nätterna tar batterierna över och på vintern används vätgasen i en bränslecell för att producera el. Husen blir självförsörjande på värme, varmvatten och fastighetsel. (Hushållen behåller dock sina elabonnemang).

Före och efter renovering. Bostadsområdet på Backgårdsgatan i Vårgårda, med solceller på taket och vätgastankar som lagrar energi för el och värme på vintern.

Det ser till en början ut som ett experiment, men Jan Thorsson är tydlig med att det här är en del i en nödvändig renovering av ett miljonprogramsområde och att energilagringen är en ekonomsikt likväl som miljömässigt motiverad investering.

– Värdet på byggnaden ökar mer än kostnaden för energisystemet. Det här är både miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart, säger han.

Solceller som solskydd

Vårgårda är sista stoppet på Sol i Västs turné bland spännande sol- och energilagringsprojekt i Västsverige. Tidigare har vi landat i Skövde, där kommunen genom envist strategiskt arbete skapat en av de mest ambitiösa solcellsplanerna bland kommunerna i Västra Götaland. Från 248 kW installerat på sex kommunägda fastigheter 2018 räknar kommunen med att ha nått upp till 1471 kW installerat 2020, alltså mer än fem gånger så mycket på två år.

Solceller på parkeringen till Skaraborgs Sjukhus, Skövde.

I Skövde ligger också Skaraborgs Sjukhus där regionen uppfört en spektakulär solcellsanläggning i form av solskydd över parkeringsplatserna. Annika Börjesson, energistrateg på Västfastigheter, berättar att det från början var det en lösning på farhågan att det fanns en risk att den elektromagnetiska strålningen från solcellerna skulle störa apparaterna i sjukhuset och därför inte borde placeras på taket. Resultatet blev en anläggning med stort signalvärde där laddplatser och solceller integrerats – och dessutom ger skugga åt de parkerade bilarna.

Innovativ vätgastankstation

I Mariestad har vi besökt Vänerenergis vätgastankstation – där Harald Bouma, projektkoordinator på Vänerenergi, visat en pilotanläggning med en solcellspark som producerar vätgas till en tankstation. Kommunen har investerat i ett antal vätgasbilar för sin verksamhet som tankas där. Utvecklingen för vätgasfordon än så länge i sin linda men i Mariestad finns stor optimism – i takt med omställningen i transportsektorn räknar man med att fler vätgasfordon ska rulla på vägarna. Och då ligger Mariestads tankstation strategiskt placerad med lagom avstånd till både Stockholm, Göteborg och Oslo.