Jenny Andersson, projektledare för Sol i Väst, inledde dagen med att konstatera att Västra Götaland inter förstaplatsen när det gäller solel. Här finns, som deltagarna i Sol i Västs nätverk har sett, många exempel på innovativa och ambitiösa solelprojekt. Från stora solcellsparker till vätgaslagring och nya affärsmodeller. Under seminariedagen knöts många nya och betydelsefulla kontakter för den fortsatta utvecklingen på solområdet i väst.

Olika perspektiv på solens roll

Det genomgående temat under förmiddagen var solens roll i ett 100 procent förnybart energisystemet. Karin Stenlund från Fyrbodals kommunalförbund modererade en spänstig diskussion där nationella, regionala, lokala och kommersiella perspektiv möttes.

– Vi har goda möjligheter att nå 100 procent förnybart i Sverige och där har solen en självklar plats, sa Sara Grettve från Energimyndigheten. En stor utmaning myndigheten ser är att balansera produktionen av solel sommartid när solcellerna producerar som mest el.

Fredrik Dolff från Västra Götalandsregionen knöt an till att regionen är stor på både vind- och solproduktion – men också på utsläpp. Med ambitiösa mål om att vara fossiloberoende region till 2030 krävs arbete med både utsläpp och elproduktion.

Anders Mannikoff från Herrljunga Elektriska tog på sig rollen att ställa några kritiska frågor om vad som händer lokalt när mängden solel växer.

– Vad är rimliga nivåer, vad är lagom för till exempel Herrljunga? Och vad händer om 30 år när det börjar bli dags att byta ut dagens solceller? Finns det pengar och lust då?

Elbilar som batterilager

Mest optimistisk inför framtiden var utan tvekan Erik Martinson från Svea Solar. Han menade att Sveriges tillgång till vattenkraft ger oss en unik möjlighet att balansera systemet och bygga ut solelproduktionen.

– Nu kommer elbilarna och de gör det billigare att lagra solel. Min prognos är att 2025 kan du köpa en elbil som är mycket billigare än en normal bil i dag – det kommer att vara billigare att skaffa en elbil än att köra omkring i din gamla bil.

Att det är spännande år som väntar blev än mer tydligt under eftermiddagen då seminarier på sex olika teman avlöste varandra. Bland andra Christer Lindström från Kungsbacka kommun som berättade om deras V2G-projekt där kommunens elbilar används för energilagring.

– Vi har 170 elbilar i kommunen som är en outnyttjad resurs som vi kan använda som batterireserv i stället för att bygga upp en separat energilagring, sade han.

En annan vinkel hade Reine Wallman, Länsförsäkringar, som utifrån bolagets erfarenheter berättade om sju vanliga fel och brister i solcellsinstallationer. Ett ämne som engagerade och väckte frågor många om hur man bäst planerar och riskbedömer för att få en säker och hållbar anläggning.

Följ med Sol i Väst på den fortsatta resan

För den som vill följa utvecklingen på solelområdet kommer Sol i Väst även i framtiden att vara ett viktigt sammanhang. Projektet avslutas vid årsskiftet men därefter planeras en fortsättning i ett brett nätverk av offentliga organisationer, energibolag och privata fastighetsägare. Inom ramen för solelplattformen Sol i Väst vill vi arbeta med såväl erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning som innovation och utvecklingsprojekt.

Vill du uppdateras om eller delta i solelplattformen, kontakta Jenny Andersson, projektledare för Sol i Väst, på jenny.andersson@innovatum.se.

Och anmäl dig till Sol i Västs nyhetsbrev längs ner på sidan!

 

Presentationer från seminariedagen för nedladdning

1.0 SIV Seminariedag förmiddagen

2A.2 Vågade solceller från Bender och Midsummer

2B.1 SVEA Solar solcellsparker

2B.2 Länsförsäkringar Säkra solcellsinstallationer

2B.3 Solelanläggning Folkets hus Trollhättan