Olika solcellsanläggningar fungerar i grunden på samma sätt. Ändå är det en extremt flexibel typ av förnybar energi som kan byggas i båda stora och små anläggningar och placeras på nästan alla tänkbara platser.

En solcellsanläggning kan utformas på många olika sätt – liggande på tak, som fasadmaterial, stående på mark, i form av en utfällbar blomma – men principen för hur den fungerar är i grunden densamma. Anläggningen består normalt av solceller och en växelriktare. Den senare är kopplad till huvudsäkringen och huvudmätaren i den fastighet anläggningen finns och ansluts därmed också till elnätet.

Solcellspanelens uppgift är att omvandla solinstrålning till likström vilket görs i solcellerna genom den fotovoltaiska effekten. Panelerna byggs i moduler som består av en ram som innesluter framsidans glas, solcellerna, lager av inkapsling och ett strömförande skikt. På baksidan av panelen finns en laminering, kallad back sheet som tillsammans med glaset och den täta ramen skyddar den anslutande kopplingsdosans elektriska komponenter och övriga skikt mot fukt. Solcellspanelerna ansluts till varandra genom seriekoppling eller parallellkoppling för att uppnå en önskad spänning eller strömstyrka.
Från panelerna går kablar till växelriktaren, vars uppgift är att omvandla likströmmen från solcellerna till växelström som kan användas i fastighetens elsystem. Dessutom ser växelriktaren till att solcellspanelerna belastas optimalt så att maximal effekt kan uppnås.

Från växelriktaren går en anslutning till huvudsäkringarna och vidare till huvudmätaren i fastigheten. Där förbinds solcellsanläggningen till det angränsande elnätet. Elmätaren mäter både mängden inköpt energi till fastigheten (uttag) och mängden överskottsel (inmatning) från solcellsanläggningen så att kostnader och intäkter kan fördelas mellan köpare och säljare.